פרקי אבות פרק ב' משנה י"ב, ההשתדלות שאנו צריכים לעשות בכל דור למרות זכות אבותינו

הרב נחום רפפורט
פרקי אבות פרק ב' משנה י"ב, ההשתדלות שאנו צריכים לעשות בכל דור למרות זכות אבותינו | תשפ"א
Share this