פרקי אבות פרק ב' משנה ח', 'אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עימהם, ורבי אלעזר בן ערך בכף שנייה, מכריע את כולם'

הרב אברהם אריה אדרת זצ"ל
פרקי אבות פרק ב' משנה ח', 'אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עימהם, ורבי אלעזר בן ערך בכף שנייה, מכריע את כולם' | תשפ"א
Share this