פרקי אבות פרק ב' משנה ד', 'ואל תאמין בעצמך עד יום מותך'

הרב אברהם אריה אדרת זצ"ל
פרקי אבות פרק ב' משנה ד', 'ואל תאמין בעצמך עד יום מותך' | תשפ"א
Share this