פרקי אבות פרק א' סוף משנה ט"ו ותחילת ט"ז, ההבדל תינוק יהודי שבא לעולם לבין תינוק גוי, שיעור 40

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות פרק א' סוף משנה ט"ו ותחילת ט"ז, ההבדל תינוק יהודי שבא לעולם לבין תינוק גוי, שיעור 40 | תשע"ח
Share this