פרקי אבות פרק א' משנה י"ח, "אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה", שיעור 48

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות פרק א' משנה י"ח, "אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה", שיעור 48 | תשע"ח
Share this