פרקי אבות פרק א' משנה י"ד, תפקידנו להשתנות מבהמה למלאך וזה רק ע''י תורה משמים, שיעור 34

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות פרק א' משנה י"ד, תפקידנו להשתנות מבהמה למלאך וזה רק ע''י תורה משמים, שיעור 34 | תשע"ח
Share this