פרקי אבות פרק א' משנה י"ד, אם לא עכשיו אימתי - ניצול הזמן, שיעור 35

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות פרק א' משנה י"ד, אם לא עכשיו אימתי - ניצול הזמן, שיעור 35 | תשע"ח
Share this