פרקי אבות, פרק א משנה יג - "...נגד שמא, אבד שמה..."

הרב שלמה לוינשטיין
פרקי אבות, פרק א משנה יג - "...נגד שמא, אבד שמה..." | תשע"א
Share this