פרקי אבות פרק א' משנה י"ב, "הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום", שיעור 26

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות פרק א' משנה י"ב, "הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום", שיעור 26 | תשע"ח
Share this