פרקי אבות, פרק א' משנה י"א, לקדש שם שמים בכל מעשינו -הלמוד מנר חנוכה ומיוסף הצדיק, שיעור 24

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות, פרק א' משנה י"א, לקדש שם שמים בכל מעשינו -הלמוד מנר חנוכה ומיוסף הצדיק, שיעור 24 | תשע"ח
Share this