פרקי אבות פרק א' משנה ט"ז, עשה לך רב לא רק בעניני הלכה ובעניין נתינת כבוד לחבירו, שיעור 42

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות פרק א' משנה ט"ז, עשה לך רב לא רק בעניני הלכה ובעניין נתינת כבוד לחבירו, שיעור 42 | תשע"ח
Share this