פרקי אבות פרק א' משנה ט"ו, 'הוי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות'

הרב נחום רפפורט
פרקי אבות פרק א' משנה ט"ו, 'הוי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות' | תשפ"א
Share this