פרקי אבות, פרק א' משנה ז' ח', לקבל יסורין באהבה ובעניין עורכי הדין, שיעור 16

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות, פרק א' משנה ז' ח', לקבל יסורין באהבה ובעניין עורכי הדין, שיעור 16 | תשע"ח
Share this