פרקי אבות, פרק א' משנה ז', "אל תתחבר לרשע ואל תתיאש מן הפורענות", שיעור 15

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות, פרק א' משנה ז', "אל תתחבר לרשע ואל תתיאש מן הפורענות", שיעור 15 | תשע"ח
Share this