פרקי אבות פרק א' משנה ו', 'עשה לך רב, וקנה לך חבר'

הרב אברהם אריה אדרת זצ"ל
פרקי אבות פרק א' משנה ו', 'עשה לך רב, וקנה לך חבר' | תש"פ
Share this