פרקי אבות, פרק א משנה ה - "...יהי ביתך פתוח לרוחה, ויהיו עניים בני ביתך..."

הרב שלמה לוינשטיין
פרקי אבות, פרק א משנה ה - "...יהי ביתך פתוח לרוחה, ויהיו עניים בני ביתך..." | תשע"א
Share this