פרקי אבות, פרק א' משנה ב'," על שלושה דברים העולם עומד", מטרת האדם בעולם, שיעור רביעי

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות, פרק א' משנה ב'," על שלושה דברים העולם עומד", מטרת האדם בעולם, שיעור רביעי | תשע"ז
Share this