פרקי אבות, פרק אק משנה ט"ו, 'עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה'

הרב נחום רפפורט
פרקי אבות, פרק אק משנה ט"ו, 'עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה' | תשפ"א
Share this