פרקי אבות מסכת אבות פרק ב' משנה ט', מדוע אנו שמחים ביום פטירתו של רשב"י וכיצד גילויו הביאו לתיקון מידת הלב הטוב שממילא השפיעה על כל המידות והביאה לתיקון הפגם של תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה, שיעור 126

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות מסכת אבות פרק ב' משנה ט', מדוע אנו שמחים ביום פטירתו של רשב"י וכיצד גילויו הביאו לתיקון מידת הלב הטוב שממילא השפיעה על כל המידות והביאה לתיקון הפגם של תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה, שיעור 126 | תש"פ
Share this