פרנסה משמיים, יש את צנצנת המן ויש את מי ששואף לעשירות ויש את מי שבאמצע ומנסה לעלות

הרב ישראל ארנון
פרנסה משמיים, יש את צנצנת המן ויש את מי ששואף לעשירות ויש את מי שבאמצע ומנסה לעלות | תש"פ
Share this