פרטי 'לא תהיה לו כנושה' והאיסורים שבמשכון

הרב אברהם ברקוביץ
פרטי 'לא תהיה לו כנושה' והאיסורים שבמשכון | תש"פ
Share this