פרטי הדינים הנוגעים לטיפול בשיירי המאכלים הקדושים בקדושת שביעית, ופח שמיטה

הרב שאול רייכנברג
פרטי הדינים הנוגעים לטיפול בשיירי המאכלים הקדושים בקדושת שביעית, ופח שמיטה | תשע"ה
Share this