פרה אדומה, המיתה באה לעולם ע"י חטא עץ הדעת, חזרה בעגל, וזוהמת טומאת המיתה מתקנת ע"י פרה אדומה

הרב אביעד וייל
פרה אדומה, המיתה באה לעולם ע"י חטא עץ הדעת, חזרה בעגל, וזוהמת טומאת המיתה מתקנת ע"י פרה אדומה | תש"פ
Share this