פסיקת המחיר לפני הקנין, חו"מ סימן ר'

הרב יעקב אברהם כהן
פסיקת המחיר לפני הקנין, חו"מ סימן ר' | תש"ע

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this