פסח, שבת הגדול, מהו ביעור חמץ האמיתי, - רב משה קפלן

הרב משה קפלן
פסח, שבת הגדול, מהו ביעור חמץ האמיתי, - רב משה קפלן | תש"ע

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this