פסח, זמן קיום מצות סיפור יציאת מצרים

הרב יגאל רוזן
פסח, זמן קיום מצות סיפור יציאת מצרים | תשע"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this