פסח, זמן בדיקת חמץ, "זריזין מקדימין" או "ברוב עם"- מה עדיף?

הרב איתמר גרבוז
פסח, זמן בדיקת חמץ, "זריזין מקדימין" או "ברוב עם"- מה עדיף? | תשס"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this