פסח בשמיטה בליווי שקופיות

הרב דוד טהרני
פסח בשמיטה בליווי שקופיות | תשע"ה

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this