פסח, אלה מועדי ד' אשר תקראו אותם...

הרב ראובן אליצור קרלנשטיין זצ"ל
פסח, אלה מועדי ד' אשר תקראו אותם... | תש"ע

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this