פיגול נותר וטמא שהעלם למזבח פקע איסורם. איזה איסור, ומדוע?

הרב אליעזר בן פורת
פיגול נותר וטמא שהעלם למזבח פקע איסורם. איזה איסור, ומדוע? | תשע"ח
Share this