פטור מצטער במצוות

הרב שלמה גוטפריד
פטור מצטער במצוות | תשפ"ב
Share this