פטור לאנוס מעונש או ממצווה

הרב מרדכי פרוינדליך
פטור לאנוס מעונש או ממצווה | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this