פחת מלאכת מחשבת באינה צריכה לגופה לעומת פחת מחשבת במקלקל ומתעסק

הרב אליעזר בן פורת
פחת מלאכת מחשבת באינה צריכה לגופה לעומת פחת מחשבת במקלקל ומתעסק | תשע"ט
Share this