פורים, מגילת אסתר פרק ג' - "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים", פרשת פקודי

הרב איתי חיים בן אהרון
פורים, מגילת אסתר פרק ג' - "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים", פרשת פקודי | תשע"א
Share this