פועל ששבר שולחן זכוכית שלא הייתה מדובקת לשולחן

הרב יהודה סילמן
פועל ששבר שולחן זכוכית שלא הייתה מדובקת לשולחן | תש"פ
שו"ת עם הרב סילמן
Share this