פדה את בנו וטוען שחשב שזה רק טקס ולא התכוון להקנות הכסף לכהן

הרב ישראל ארנון
פדה את בנו וטוען שחשב שזה רק טקס ולא התכוון להקנות הכסף לכהן | תשע"ו
Share this