עשרת ימי תשובה, בקשת סליחה

הרב ישראל אשלג
עשרת ימי תשובה, בקשת סליחה | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this