'עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם'

הרב אהרון בירנצוויג
'עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם' | תשפ"א
Share this