"עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ועומד בכולם"

הרב מאיר שפיצר
"עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ועומד בכולם" | תשע"ו
Share this