עשרה בטבת, מטרת התענית

הרב יהודה יוספי
עשרה בטבת, מטרת התענית | תשפ"ב
Share this