עשרה בטבת, מדוע היינו צמים אילו היה חל בשבת?

הרב ציון כהן
עשרה בטבת, מדוע היינו צמים אילו היה חל בשבת? | תשפ"ב
Share this