עשרה בטבת והאכזבות מאומות העולם וממשלת ישראל

הרב מרדכי דוד נויגרשל
עשרה בטבת והאכזבות מאומות העולם וממשלת ישראל | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this