עשה קידוש ובא חברו וקידש באותו כוס, הלכות חנוכה

הרב יהודה אריה דינר
עשה קידוש ובא חברו וקידש באותו כוס, הלכות חנוכה | תשע"ה

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this