ערך המטבע וחיוב הלווה בהצמדה למדד

הרב אריה פרייזלר
ערך המטבע וחיוב הלווה בהצמדה למדד | תשע"ט
Share this