ערים מוקפות חומה, ויחס הפוסקים לארכאולוגיה

הרב יהודה זולדן
ערים מוקפות חומה, ויחס הפוסקים לארכאולוגיה | תשע"ח
Share this