ערב יום כיפור, חיזוק כונה במצוות

הרב ראובן אליצור קרלנשטיין זצ"ל
ערב יום כיפור, חיזוק כונה במצוות | תשע"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this