עצרת מספד והתעוררות במלאת השלושים לרב יוסף דיסקין זצ"ל

הרב צבי אייזנשטיין
עצרת מספד והתעוררות במלאת השלושים לרב יוסף דיסקין זצ"ל | תשע"ו
Share this