עצרת מספד במלאת שנה להסתלקותו של הגר"ש אויערבך זצ"ל

הרב אליהו אליעזר דסלר
עצרת מספד במלאת שנה להסתלקותו של הגר"ש אויערבך זצ"ל | תשע"ט
Share this