עצרת התעוררות לראש השנה, "כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו"

הרב ירון נבון
עצרת התעוררות לראש השנה, "כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו" | תשע"ה
Share this