עצרת התעוררות במלאת 11 חודש להסתלקותו של מרן הרב עובדיה יוסף זצל-1